€ 2.410 120%
Opgehaald van totaal € 2.000

Help me. Stop ALS

In 2015, net voor zijn 51ste verjaardag, werd bij mijn vriend Robert Paul Wielinga de diagnose ALS gesteld. Hij is gelukkig nog steeds in ons midden, maar velen zijn dat helaas inmiddels niet meer. Om dit te stoppen spring ik op zondag 28 augustus 2022 de Amsterdamse grachten in om zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek om zo snel mogelijk een effectieve behandeling te vinden tegen de onmenselijke en dodelijke spierziekte ALS. Dank voor jullie bijdrage daarbij.

In 2015, just before his 51st birthday, my friend Robert Paul Wielinga was diagnosed with ALS. Fortunately, he is still in our midst, but many others no longer are. To stop this, I'll jump into the Amsterdam canals on Sunday 28 August 2022 to raise as much money as possible for research to find an effective treatment as quickly as possible against the inhuman and deadly muscle disease ALS. Thanks for your support.