€ 50 12%
Opgehaald van totaal € 400

Ik zwem mee om geld op te halen voor ALS!

Mijn Oude bar collega Nico heeft deze vrezelijke ziekte. Ik hoop veel geld in te zamelen zodat er in de toekomst meer aan gedaan kan worden!