€ 825 206%
Opgehaald van totaal € 400

Een jubileum voor CitySwim en mij

Zondag 28 augustus 2022 gaat het gebeuren: dan zwem ik voor de 5e keer door de Amsterdamse grachten.

Met 2019 de laatste CitySwim en tevens het omdraaien van de start en finishplek, zal het weer even wennen zijn om in voldoende tempo de rest van de ‘jubileum wave’ bij te kunnen houden. Uiteraard zwem ik voor het goede doel waarvoor de CitySwim is opgezet. Daarnaast heb ik de voorbije maanden veel verdriet ervaren bij vrienden, familie en collega’s waar het niet zozeer om ALS gaat maar om andere, minstens zo ernstige aandoeningen die de dood als verbindend element hebben. Kortom ik zwem niet alleen voor ALS, ik zwem ook voor mijn familie, vrienden en collega’s die onbegrijpelijk hard getroffen zijn door  ongedachte gezondheidsklachten en daar een manier voor moeten vinden om mee om te gaan.

Dus ja, ik zou het erg leuk vinden als je me wilt sponsoren. Daarnaast wil ik je ook vragen er niet alleen te zijn voor de mensen die er (straks) niet meer zijn, maar ook voor hun familieleden, vrienden en collega’s die wellicht net zo geraakt zijn en ook verder willen en kunnen met hun leven; voor hen zwem ik ook.