Erik Kellerhuis

  • Wave Wave 7
Opgehaald: € 1.504,00

Biografie

Beste vrienden,

Zondag 8 september zwem ik mee tijdens de ALS CitySwim in Amsterdam.

Ieder jaar zijn er meer dan 500 patiënten welke overlijden aan ALS en nog eens 500 welke gediagnostiseerd worden met ALS.

Mijn vriend en maatje Robert-Paul Wielinga is één van de 1500 patiënten in Nederland wie een gemiddelde levensverwachting van 3 jaar heeft nadat hij is gediagnostiseerd.

Robert-Paul, epicurist, onze vriend en ontzettend gelukkig met de nieuwe liefde in zijn leven, is nu gedwongen te accepteren dat zijn toekomst wreed verstoord zal worden op ieder ogenblik. Ondanks dat het een oneerlijke strijd is, is het bijzonder om te zien hoe hij sterk en gemotiveerd hij is om het beste uit iedere dag te halen.

Om hem te steunen zullen wij deelnemen aan de Amsterdam City Swim 2019 met onze jaarclub.
Op 8 september zwemmen wij samen 2 kilometer door de grachten van Amsterdam waarvoor wij al enige tijd aan het trainen zijn. Robert-Paul zal ook deelnemen, zolang als hij dat volhoudt. Via deze weg, willen wij bewustwording creeëren voor deze vreselijke ziekte en geld inzamelen voor onderzoek. Onderzoek is heel hard nodig zodat we in de toekomst deze ziekte hopelijk beter kunnen behandelen.

Jouw hulp is dus erg belangrijk. Wij waarderen iedere bijdrage enorm. Je kunt een bijdrage doen via bijgaande link: https://www.amsterdamcityswim.nl/account/mijn-donaties

Alle donaties komen ten goede van de ALS Foundation Netherlands voor de volle 100%.

Ook namens Robert-Paul en iedereen wie dagelijks strijd tegen ALS: heel veel dank!

----------------------

Dear friend,

Sunday 8th of September I will swim the ALS CitySwim in Amsterdam.

Every year over 500 patients die and 500 are diagnosed with ALS.

My friend and fraternity buddy Robert-Paul Wielinga is one of the 1500 patients in the Netherlands who have an average life expectancy of 3 years after being diagnosed.

Robert Paul, epicurean, our friend, fraternity member and totally happy with the new love in his life, is now forced to accept that his future will be cruelly shattered at any time. Although it is an unequal battle, it is special to see how he deals with this and how positive, strong and motivated he is to get the most out of every day.

In order to support him we will participate in the Amsterdam City Swim 2019 with our fraternity. On September 8th, we will swim 2 km in the canals of Amsterdam and have already been in training for this for a while. Robert Paul will also participate as long as he can. In this way, we want to raise awareness for this terrible disease and to raise money for research. Research is desperately needed to hopefully better treat this disease in the future.

Your support is of great importance. We greatly appreciate every contribution. You can deposit your contribution via this link: https://www.amsterdamcityswim.nl/account/mijn-donaties

All donations go to the ALS Foundation Netherlands for the full 100%.

Also on behalf of Robert-Paul and all those battling against ALS daily: many thanks!