Veelgestelde vragen

 • Hoe kan ik mijn wave kiezen of aanpassen?

  Wanneer je inlogt op onze website, kan je via jouw persoonlijke profiel een wave kiezen of jouw eerdere keuze aanpassen. Zit jouw voorkeurswave er niet meer bij? Dan zit deze wave helaas al vol. Houd de wave telling goed in de gaten. Zodra er een plekje beschikbaar is, verschijnt de wave weer in het keuzemenu.

 • Ik heb een donatie overgemaakt, maar deze verschijnt niet op het persoonlijke profiel van de deelnemer. Heb ik iets fout gedaan?

  Als de donatie nog niet op de pagina is verschenen komt dit meestal door één van de onderstaande redenen;

  • De donatie is per ongeluk op de ‘algemene donatieteller’ terecht gekomen. Stuur ons even een mailtje via info@amsterdamcityswim.nl met de donatiebevestiging en de naam van de deelnemer voor wie de donatie bestemd is. Wij koppelen jouw donatie graag aan de goede deelnemer!
  • Er is iets fout gegaan in de betaling. Controleer alsjeblieft of de donatie van jouw rekening is afgeschreven.

  Mochten bovenstaande redenen niet van toepassing zijn, neem dan even contact met ons op via info@amsterdamcityswim.nl of via 020-496 91 72. Wij helpen je graag!

 • Hoe kan ik me opgeven als vrijwilliger?

  Je kunt je hier opgeven als vrijwilliger voor de Amsterdam City Swim. 

  Wij zijn erg blij en dankbaar dat er ieder jaar heel veel vrijwilligers voor de Amsterdam City Swim en de deelnemers klaar staan! Zonder vrijwilligers geen ACS!!

 • Hoe kom ik als deelnemer aan mijn startbewijs?

  Begin september ontvangt iedere deelnemer zijn of haar e-ticket via de mail (Let op: dit is op het mailadres dat is opgegeven bij de inschrijving). Met dit e-ticket is het mogelijk om jouw startbescheiden op zondag 8 september op het MEA.

 • Hoe stel ik zeker dat mijn donatie voor ALS via de Amsterdam City Swim website ook doelmatig en aan het goede doel besteed wordt?
  • Het totale ACS donatiebedrag wordt overgemaakt  aan Stichting ALS Nederland;
  • Op voordracht van Stichting ALS Nederland en na validatie door het Amsterdam City Swim stichtingsbestuur vindt goedkeuring plaats van de projecten waaraan het donatiegeld wordt besteed;
  • Er vindt controle plaats van die besteding van donatiegelden aan die projecten;
  • Er is continue aandacht voor een verdere verbetering (ook internationaal) van besteding van ALS donatiegelden;
  • De organisatie communiceert o.a. bij “nieuws” over de projectbesteding van de gelden en de voortgang van de projecten.
 • Wat wordt bedoeld met anti strijkstokbeleid en ANBI status?

  Met het Anti-strijkstokbeleid bedoelen we dat, alle opbrengsten uit sponsoring en inschrijvingen na de aftrek van de organisatiekosten en opstartkosten voor de volgende editie en alle donaties volledig, naar de Stichting ALS Nederland gaan. Na afloop van het evenement wordt het totale bedrag openbaar gemaakt.

  Stichting Amsterdam City Swim is geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn de donaties aan Stichting Amsterdam City Swim en donaties door Stichting Amsterdam City Swim vrijgesteld van schenkbelasting. De donaties komen dus zonder heffing van schenkbelasting volledig ten goede aan Stichting Amsterdam City Swim. Donateurs kunnen ook gebruik maken van belastingvoordelen met betrekking tot de gedane giften aan Stichting Amsterdam City Swim. Particuliere donateurs van een ANBI kunnen hun giften onder voorwaarden aftrekken van de inkomstenbelasting. Ook voor ondernemingen is het mogelijk om hun giften onder voorwaarden af te trekken van de vennootschapsbelasting.

 • Wie treedt er op tijdens de After Party?

  Dat is nog even een verrassing, maar het wordt, net als in 2018 zeker een spetterende afsluiting!

 • Hoe houden jullie het inschrijfgeld en de donaties gescheiden?

  Het inschrijfgeld en de donaties houden wij gescheiden doordat wij werken met twee verschillende rekeningen. Op de ene rekening komt het inschrijfgeld binnen en op de andere rekening worden de donaties gestort. De donaties komen 100% ten goede van Stichting ALS Nederland.

 • Hoe organiseren jullie de mogelijkheden tot het omkleden en douchen?

  Deelnemers kunnen zich omkleden bij het Marine Etablissement. Hier kunnen zij hun spullen in een bewaakte ruimte achterlaten. Bij de finish op de Keizersgracht is er de mogelijkheid om (welliswaar met koud water) te douchen. Hier worden de badjassen, slippers en handdoeken uitgedeeld.

 • Is er vervoer beschikbaar van Amsterdam Centraal Station naar het startpunt op het Marine Etablissement?

  De organisatie stelt geen vervoer beschikbaar vanaf Amsterdam CS. Vanaf het Amsterdam CS naar het Marine Etablissement Amsterdam is het ongeveer 10 minuten lopen. Het adres van het Marine Etablissement is Kattenburgerstraat 7 in Amsterdam.

  Tevens rijden er reguliere stadsbussen richting het Marine Etablissement. Vanaf centraal station Amsterdam pak je buslijn 48 richting Borneo eiland. Deze bus stopt en vertrekt in de directe omgeving van de hoofdingang van het Marine Etablissement Amsterdam (halte Kattenburgerplein). Je kan ook buslijn 22 nemen. Deze bus rijdt tot het scheepvaartmuseum.

 • Verrekenen jullie het tijdvoordeel van het zwemmen in wetsuit?

  Nee. We adviseren deelnemers wel om te zwemmen met een wetsuit. Overigens is de Amsterdam City Swim geen officiële wedstrijd, hoewel iedere deelnemer wel een tijdsregistratie ontvangt na afloop. Alleen de eerste wave geldt (en wordt genoemd) als wedstrijdwave, deelnemers die binnen 30 minuten de afstand kunnen volbrengen, mogen zich hiervoor opgeven (vol is vol).

 • Wat adviseren jullie ten aanzien van het zwemmen met of zonder wetsuit?

  De organisatie adviseert om de Amsterdam City Swim te zwemmen met een wetsuit of een shorty (binnenkort weer verkrijgbaar in de shop van de Amsterdam City Swim). Het zwemmen met een wetsuit of shorty, levert naast extra warmte ook drijfvermogen op. Zeker voor niet getrainde zwemmers is het raadzaam dit advies op te volgen. Daarbij adviseren we eveneens om een aantal keer met een wetsuit te trainen!

 • Hoeveel deelnemers mogen er mee doen aan de Amsterdam City Swim?

  We houden in 2019 rekening met 2500 deelnemers en totaal 600 deelnemers aan de Amsterdam City Swim for Kids (300 kids met begeleiders).

  Het bestuur van de stichting Amsterdam City Swim behoudt zich het recht voor om dit aantal aan te passen.

 • Wat doet de organisatie als de controlerende autoriteit het water niet goed keurt?

  Indien de waterkwaliteit een gevaar oplevert voor de gezondheid van de deelnemers, worden er extra maatregelen genomen zoals het het omleiden of inkorten van de route of in het slechtste geval annuleren.

  Veiligheid en gezondheid is onze grootste zorg en staat hoog in het vaandel. We nemen daarbij geen risico. Uiteindelijk neemt het bestuur van de Stichting Amsterdam City Swim hierover de beslissing. We laten ons hierbij uitvoerig adviseren door Waternet, KNRM, EHBO en GGD.

 • Ik heb per ongeluk een ‘algemene donatie’ overgemaakt, kunnen jullie deze nog koppelen aan een deelnemer?

  Dat kan zeker! Stuur ons even een mailtje via info@amsterdamcityswim.nl met de donatiebevestiging en de naam van de deelnemer voor wie de donatie is bestemd. Wij zorgen er voor dat de donatie zo snel mogelijk aan deze deelnemer wordt gekoppeld en op zijn of haar persoonlijke pagina verschijnt!

 • Wat is de zwemwaterkwaliteit van het water tijdens de Amsterdam City Swim?

  De waterkwaliteit wordt door het jaar heen gemonitord door Waternet. De afgelopen 4 jaren voldeden deze controles aan de normen voor zwemwater, maar in het weekend van 6 september 2015 deed zich een uitzonderlijke situatie voor.

  Uitzonderlijke situatie in 2015

  Waterkwaliteit 2015
  Door heftige regenval voorafgaand aan de Amsterdam City Swim konden de riolen het water tijdelijk niet verwerken. Er is daardoor op de vrijdagmiddag voorafgaand aan de ACS rioolwater in de grachten terecht gekomen. De massale neerslag leidde  tot een extreem hoog waterpeil in Amsterdam en Amstelland. Rijkswaterstaat heeft Waternet vervolgens verzocht te helpen door gemaal Zeeburg op volle kracht in te zetten, om zo het waterpeil te verlagen. Het overtollige water in de Amsterdamse grachten werd tijdelijk met grote kracht de stad uitgepompt naar het IJmeer en de Noordzee; hierdoor stroomde water uit de polders buiten Amsterdam de stad in. Het gevolg was dat water van buiten Amsterdam al het water uit de Amsterdamse grachten verdrong. Buitenwater waarvan de bacteriologische kwaliteit onbekend was.

  Na zorgvuldig beraad heeft het bestuur van de ACS besloten de Swim op 6 september door te laten gaan waarbij een belangrijke overweging was dat er in buitenwater in Nederland gezwommen kan worden. De deelnemers zijn voorafgaand aan de Swim geïnformeerd over de situatie.

  Onze partner Waternet monitort gedurende het hele jaar het grachtenwater op het parcours van de Amsterdam City Swim. De kwaliteit van dit water is de laatste jaren sterk verbeterd. Een belangrijke oorzaak hiervan is de aanleg van riolering (gereed eind 1987) en de bouw van een nieuwe zuivering in Amsterdam West (2006). Sindsdien komt ook het gezuiverde rioolwater van Amsterdam niet meer in de grachten. De laatste jaren zijn ook bijna alle 2500 woonboten aangesloten op de riolering. Hoewel het water van het zwemparcours officieel geen zwemwater is, vallen de gemeten waarden veelal binnen de zwemwaternorm. Afwijkingen van de zwemwaternorm treden op tijdens zo hevige neerslag dat de riolen overlopen.  Daarom registreert Waternet ook het overlopen van de riolen op en rondom het zwemparcours. Bij bijzondere bevindingen neemt Waternet contact op met het bestuur van de Amsterdam City Swim. Beslissingen over het evenement worden door het bestuur genomen.

 • Wie controleert de zwemwaterkwaliteit van de ACS2019?

  Onze partner Waternet monitort gedurende het hele jaar het grachtenwater op het parcours van de Amsterdam City Swim.

  De kwaliteit van dit water is de laatste jaren sterk verbeterd. Een belangrijke oorzaak hiervan is de aanleg van riolering (gereed eind 1987) en de bouw van een nieuwe zuivering in Amsterdam West (2006). Sindsdien komt ook het gezuiverde rioolwater van Amsterdam niet meer in de grachten. De laatste jaren zijn ook bijna alle 2500 woonboten aangesloten op de riolering. Hoewel het water van het zwemparcours officieel geen zwemwater is, vallen de gemeten waarden veelal binnen de zwemwaternorm. Afwijkingen van de zwemwaternorm treden op tijdens zo hevige neerslag dat de riolen overlopen.  Daarom registreert Waternet ook het overlopen van de riolen op en rondom het zwemparcours. Bij bijzondere bevindingen neemt Waternet contact op met het bestuur van de Amsterdam City Swim. Beslissingen over het evenement worden door het bestuur genomen.

 • Wat is een wave?

  Omdat niet alle deelnemers tegelijk van start kunnen gaan, starten we in waves. Een wave bestaat uit 100 deelnemers die tegelijk te water gaan. Om de 5 minuten start een nieuwe wave. In de onderstaande tabel kun je zien hoe laat iedere wave van start gaat:

   

  Wave 1                    13.05                                       Wave 12                  14.00
  Wave 2                    13.10                                       Wave 13                  14.05
  Wave 3                    13.15                                       Wave 14                  14.10
  Wave 4                    13.20                                       Wave 15                  14.15
  Wave 5                    13.25                                       Wave 16                  14.20
  Wave 6                    13.30                                       Wave 17                  14.25
  Wave 7                    13.35                                       Wave 18                  14.30
  Wave 8                    13.40                                       Wave 19                  14.35
  Wave 9                    13.45                                       Wave 20                  14.40
  Wave 10                  13.50                                       Wave 21                  14.45
  Wave 11                  13.55                                       Wave 22                  14.50