Afgesloten
€ 2.520 126%
Opgehaald van totaal € 2.000

Help me ALS te stoppen / Help me stop ALS

Mijn zevende deelname en vijfde keer dat ik de ACS zwem voor mijn dierbare vriend Robert Paul Wielinga bij wie oktober 2015, net voor zijn 51ste verjaardag, de diagnose ALS werd gesteld. We zijn dankbaar dat Robert Paul nog steeds onder ons is, hoewel zijn toestand natuurlijk wel aanzienlijk is verslechterd. Voor de Stichting ALS in het algemeen en Robert Paul in het bijzonder zwem ik weer samen met vele vrienden en collega’s ruim 2 kilometer door de Amsterdamse grachten om een zo groot mogelijk bedrag bijeen te zwemmen om zo onderzoek mogelijk te maken naar genezing van deze vreselijke en mensonwaardige ziekte. Ik hoop dat ik ook dit jaar weer op jullie gulle bijdrage mag rekenen.
------------------------------------------------
My seventh participation and fifth time that I'll swim the ACS for my dear friend Robert Paul Wielinga who was diagnosed with ALS, just before his 51st birthday. We're thankful that Robert Paul is still with us even though his condition obviously has seriously deteriorated. For the ALS Foundation in general and Robert Paul in particular I'll swim 2 kilometers in the Amsterdam canals together with many friends and colleagues to collect as much money as possible to enable research into a cure for this dreadful and inhumane disease. I sincerely hope I can again count on your generous contribution this year.