€ 11.610 110%
Opgehaald van totaal € 10.500

Every effort brings us closer to a solution for ALS!

Ter nagedachtenis en uit respect voor Johan die met een ongelooflijke wilskracht en positiviteit de niet te winnen strijd gestreden heeft, springen wij op zondag 28 augustus in de Amsterdamse grachten.

In loving memory and out of respect for Johan who showed incredible determination and positivity during his unfair battle against ALS, we participate at the Amsterdam City Swim on the 28th of August.

Let's make waves together. Allen samen tegen ALS.