€295 118%
Raised from €250

Ik zwem mee om geld op te halen voor ALS!

Beste vrienden en supporters,

Na mijn deelname aan het evenement in Hoorn ter ondersteuning van kankeronderzoek, ben ik verheugd om aan te kondigen dat ik deze zomer ook zal deelnemen aan een zwemtocht (2KM) voor ALS. De start van deze tocht is bijna letterlijk in mijn achtertuin, op de Keizersgracht (hartje Amsterdam), wat het extra speciaal maakt.

De spieren in ons lichaam zijn van onschatbare waarde. Helaas heb ik zelf de snelle achteruitgang en de gevolgen daarvan ervaren. Gelukkig kan ik mijn spierkracht opbouwen en behouden, maar velen hebben het veel moeilijker. Laten we samen een vuist maken tegen Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS). ALS is een slopende neurologische aandoening die motorische neuronen aantast, met spierzwakte en verlies van spiercontrole tot gevolg.

Door samen geld in te zamelen voor onderzoek en ondersteuning, kunnen we hoop bieden aan degenen die getroffen zijn door deze genadeloze ziekte. Ik nodig jullie uit om vandaag nog deel te nemen en bij te dragen aan het vinden van een remedie voor ALS. Samen kunnen we sterker staan in de strijd tegen deze verwoestende ziekte.

Doe mee en laten we samen het verschil maken!

----

Dear friends and supporters,

After participating in the event in Hoorn to support cancer research, I am delighted to announce that this summer I will also be taking part in a (2KM) swim for ALS. The start of this swim is almost literally in my backyard, on Keizersgracht (in the heart of Amsterdam), which makes it extra special.

The muscles in our bodies are invaluable. Unfortunately, I have personally experienced the rapid decline and its consequences. Fortunately, I can build and maintain my muscle strength, but many others face greater challenges. Let's join forces against Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS). ALS is a debilitating neurological condition that affects motor neurons, leading to muscle weakness and loss of muscle control.

By raising funds together for research and support, we can offer hope to those affected by this relentless disease. I invite you to participate today and contribute to finding a cure for ALS. Together, we can stand stronger in the battle against this devastating illness.

Join us and let's make a difference together!