Veiligheid en gezondheid

Het zwemmen in open water is nooit helemaal zonder risico. In tegenstelling tot water in zwembaden kunnen er zich altijd bijzondere omstandigheden voordoen: koude, plaatselijke vervuiling, obstakels onder water, onweer etc. In het grachtenwater kan de concentratie bacteriën en andere micro organismen verhoogd zijn. De kans op infecties van met name het maag-darmstelsel, maar ook de ogen, oren en huid (vooral bij open wondjes) is verhoogd.

De Amsterdam City Swim organisatie monitort continu de waterkwaliteit. Deze zomer is daar een extra aandachtspunt bijgekomen, de heersende blauwalg in de Nederlandse wateren. Samen met onze partner Waternet houden wij de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en stellen wij onze deelnemers daarvan op de hoogte. Heb je vragen? Dan kun je die natuurlijk altijd stellen via info@amsterdamcityswim.nl Meer informatie over waterkwaliteit kun je ook vinden via; www.rijkswaterstaat.nl www.mens-en-gezondheid.info.nu.nl en www.zwemwater.nl. Houd ook onze social media in de gaten voor nieuwsberichten.

Voor ACS is veiligheid en gezondheid van deelnemers en de voorlichting daarover van groot belang. Zwemmen met open wondjes is af te raden, een tetanusprik wordt aangeraden. Bij zwemmen in open water bestaat daarnaast ook het risico op onderkoeling. Zeker voor minder geoefende zwemmers adviseren we sterk het gebruik van een wetsuit aan. Voldoende trainen helpt je bovendien om de Amsterdam City Swim goed te kunnen volbrengen.

We vragen alle deelnemers om voorafgaand aan de Amsterdam City Swim een vrijwaringsverklaring te ondertekenen. Bekijk hier de vrijwaringsverklaringen.

We gebruiken de expertise van de KNRM, toezichthouders, input van Waternet, de (water)politie, brandweer, GGD en artsen gebruikt om elk jaar ons protocol weer te verbeteren.

Wetsuit/shorty draagadvies

Waterkwaliteit 2018
Hoewel het water in de grachten geen officieel zwemwater is, is het eigenlijk nog nooit zo schoon geweest als de afgelopen tien jaar. Hier heeft Waternet ook veel voor gedaan: een rioolwaterzuiveringsinstallatie verplaatst, woonboten aangesloten op het riool en dagelijks de grachten schoongemaakt. Helaas zijn de weersomstandigheden niet te plannen. Langdurige droogte hebben vorig jaar geleid tot blauwalg in de Amstel. Hevige regenval in de week voorafgaand aan de Swim heeft bovendien geleid tot overstorten vanuit het riool. Op veel van de 283 nooduitlaten in de binnenstad stroomde regenwater en rioolwater de grachtengordel in. Daar kwam bij dat het rioolwater door de extreme droogte extra geconcentreerd was. Het riool was maanden niet door de regen doorgespoeld. Daardoor werd de bacterie E-coli in het water aangetroffen, een maat voor onvoldoende kwaliteit van het water om in te zwemmen. We hopen natuurlijk dat de Amsterdam City Swim dit jaar wel door kan gaan. Net als voorgaande jaren zal Waternet watermetingen verrichten langs het zwamparcours en intensiever in aanloop op het evenement de kwaliteit in de gaten houden. Of het doorgaat is afhankelijk van het weer. Hier hebben wij helaas geen inzicht in op dit moment en ook geen vat op.

Samenvatting resultaten 2016
In 2016 heeft de GGD Amsterdam in samenwerking met GGD Utrecht en de ACS een onderzoek gehouden onder deelnemers van de Amsterdam City Swim. Uit de resultaten van het Amsterdam City Swim onderzoek kwam naar voren dat:

  • Er 2966 zwemmers hebben deelgenomen, waarvan 1196 (40%) de vragenlijst hebben ingevuld. Hiervan gaven 71 (6%) aan na afloop diarree te hebben gekregen.
  • Van de 401 niet-zwemmers (familie en/of vrienden) die de vragenlijst hebben ingevuld gaven er 5 (2,1%) aan diarree te hebben gekregen. Statistiek liet zien dat zwemmers een bijna 5 keer zo groot risico liepen op het oplopen van diarree, dit verschil was significant.
  • Ook verkoudheidsklachten kwamen relatief vaker voor bij zwemmers dan bij niet-zwemmers: 52 (4,5%) van de 1196 zwemmers gaf aan na afloop verkouden te zijn geworden, tegen 7 (1,7%) van de 401 niet-zwemmers.

In de studie is gekeken of er een verschil was in de kans op het krijgen van diarree of het oplopen van verkoudheid tussen mannen en vrouwen, tussen mensen boven of onder de 35 jaar, of het uitmaakte of je water had binnengekregen tijdens het zwemmen en of je voor welke aandoening dan ook medicijnen gebruikt. Geen van deze factoren had invloed op het krijgen van diarree of het oplopen van verkoudheid. De oorzaak is waarschijnlijk een bacterie of virus tijdens het zwemmen opgelopen.

Continue monitoring
Toch blijkt dat omstandigheden elk jaar anders zijn en er risico’s zijn waar we op moeten inspelen. De waterkwaliteit wordt daarom door het jaar heen gemonitord door Waternet.

Onze partner Waternet monitort gedurende het hele jaar het grachtenwater op het parcours van de Amsterdam City Swim. De kwaliteit van dit water is de laatste jaren sterk verbeterd. Een belangrijke oorzaak hiervan is de aanleg van riolering (gereed eind 1987) en de bouw van een nieuwe zuivering in Amsterdam West (2006). Sindsdien komt ook het gezuiverde rioolwater van Amsterdam niet meer in de grachten. De laatste jaren zijn ook bijna alle 2500 woonboten aangesloten op de riolering. Hoewel het water van het zwemparcours officieel geen zwemwater is, vallen de gemeten waarden veelal binnen de zwemwaternorm. Afwijkingen van de zwemwaternorm treden op tijdens zo hevige neerslag dat de riolen overlopen. Daarom registreert Waternet ook het overlopen van de riolen op en rondom het zwemparcours. Bij bijzondere bevindingen neemt Waternet contact op met het bestuur van de Amsterdam City Swim. Beslissingen over het evenement worden door het bestuur genomen.

Watertemperatuur 2015
De temperatuur van het grachtenwater was tijdens de ACS 16.5 graden Celsius. Ook daardoor is 2015 een bijzondere editie geweest. De voorgaande jaren schommelde de watertemperatuur rond de 19 graden. Ondanks het inkorten van het parcours in 2015, vertoonde 7% van de deelnemers onderkoelingsverschijnselen, tien zwemmers werden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Alle 10 konden dezelfde avond weer naar huis.

GGD onderzoek 2015
Daags na de Amsterdam City Swim 2015 heeft de GGD Amsterdam in samenwerking met de organisatie van de ACS, het RIVM en de GGD Utrecht een gezondheidsonderzoek gedaan onder de deelnemers aan de Amsterdam City Swim 2015. Het doel van het onderzoek was een antwoord te vinden op vragen die de GGD jaarlijks krijgt over gezondheidsrisico’s die zwemmen in de Amsterdamse grachten met zich meebrengt.

Eind januari zijn de voorlopige resultaten van dit onderzoek bekend geworden. 51% van de deelnemers vulde de vragenlijst in. Daarvan bleek 31% in de week na de ACS klachten van braken, diarree en misselijkheid te hebben gekregen; van de niet-zwemmers was dat 5%. Het is waarschijnlijk dat de klachten bij de meeste zwemmers werden veroorzaakt door het Noro-virus, aldus het GGD onderzoek. Het Noro-virus, wordt in de volksmond ook wel ‘buikgriep’ genoemd en komt in Nederland vaak voor. Klachten verdwijnen vaak na 2 tot 3 dagen.

Veiligheid
Tijdens de Amsterdam City Swim wordt de veiligheid van de zwemmers gewaarborgd door KNRM lifeguards in het water en toezichthouders op de kade. Om de 500 meter bevindt zich bovendien een EHBO post en een rustpunt op het water.

Wat kun je zelf doen
Door het gebruik van een goed passend wetsuit kun je zowel de onderkoeling als verwondingen grotendeels voorkomen. Door voldoende te trainen, krijg je minder water binnen en verlaag je de kans op infectieziekten. Wetsuits zijn te koop in onze webshop. Op 9 september zullen op locatie wetsuits verhuurd worden, deze kun je aanvragen door een mail te sturen.

Indien je specifieke vragen hebt over je gezondheid en de mogelijkheid om deel te nemen aan de Amsterdam City Swim, raadpleeg dan je behandelend arts. Ook voor de kans op zeldzame infectieziekten zoals leptospirose (ziekte van Weil), hepatitis A en andere infectieziekten dien je je behandelend arts te raadplegen voor gericht advies.

Op de eventdag zelf is er in de ochtend een Amsterdam City Swim artsenteam aanwezig die deelnemers van eventuele laatste tips en antwoorden kan voorzien.

Temperatuur
De watertemperatuur in 2017 was 20.9 Graad. De watertemperatuur in de jaren daarvoor schommelde rond de 19/20 graden.