€ 17.000 151%
Opgehaald van totaal € 11.200

ALS de wereld uit!

Bij de pakken neerzitten is niks voor onze moeder. Dus toen we na de diagnose als gezin bij elkaar kwamen was de beslissing om mee te zwemmen snel genomen. Aan de ziekte zelf valt weinig tot niks te veranderen. Maar dat is juist waarom we zoveel mogelijk geld moeten ophalen zodat er perspectief geboden kan worden in de toekomst.

Op zondag 28 augustus 2022 springen wij daarom in de Amsterdamse grachten om zoveel mogelijk geld op te halen voor de dodelijke spierziekte ALS.