Veiligheid

Het zwemmen in open water is nooit helemaal zonder risico. In tegenstelling tot water in zwembaden kunnen er zich altijd bijzondere omstandigheden voordoen: koude, plaatselijke vervuiling, obstakels onder water, onweer etc. In het grachtenwater kan de concentratie bacteriën en andere micro organismen verhoogd zijn. De kans op infecties van met name het maag-darmstelsel, maar ook de ogen, oren en huid (vooral bij open wondjes) is verhoogd.

Samen met Waternet monitort de Amsterdam City Swim continu de waterkwaliteit. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en we stellen onze deelnemers daarvan op de hoogte. We gebruiken de expertise van de KNRM, toezichthouders, input van Waternet, de (water)politie, brandweer, GGD en artsen gebruikt om elk jaar ons protocol weer te verbeteren.

Heb je vragen? Dan kun je die natuurlijk altijd stellen via info@amsterdamcityswim.nl 

Meer informatie over waterkwaliteit kun je ook vinden via; www.rijkswaterstaat.nlwww.mens-en-gezondheid.info.nu.nl en www.zwemwater.nl.

Altijd op de hoogte? Volg ons dan op social media.

Veiligheid
Tijdens de Amsterdam City Swim wordt de veiligheid van de zwemmers gewaarborgd door KNRM lifeguards in het water en toezichthouders op de kade. Om de 500 meter bevindt zich bovendien een EHBO post en een rustpunt op het water.

Waterkwaliteit
Onze partner Waternet monitort gedurende het hele jaar het grachtenwater op het parcours van de Amsterdam City Swim. De kwaliteit van dit water is de laatste jaren sterk verbeterd. Een belangrijke oorzaak hiervan is de aanleg van riolering (gereed eind 1987) en de bouw van een nieuwe zuivering in Amsterdam West (2006). Sindsdien komt ook het gezuiverde rioolwater van Amsterdam niet meer in de grachten. De laatste jaren zijn ook bijna alle 2500 woonboten aangesloten op de riolering. Hoewel het water van het zwemparcours officieel geen zwemwater is, vallen de gemeten waarden veelal binnen de zwemwaternorm. Afwijkingen van de zwemwaternorm treden op tijdens zo hevige neerslag dat de riolen overlopen. Daarom registreert Waternet ook het overlopen van de riolen op en rondom het zwemparcours. Bij bijzondere bevindingen neemt Waternet contact op met het bestuur van de Amsterdam City Swim. Beslissingen over het evenement worden door het bestuur genomen.

Wat kun je zelf doen?
Zwemmen met open wondjes is af te raden, een tetanusprik wordt aangeraden. Bij zwemmen in open water bestaat daarnaast ook het risico op onderkoeling. Zeker voor minder geoefende zwemmers adviseren we sterk het gebruik van een wetsuit aan. Voldoende trainen helpt je bovendien om de Amsterdam City Swim goed te kunnen volbrengen. Door voldoende te trainen, krijg je minder water binnen en verlaag je de kans op infectieziekten. Op 6 september zullen op locatie wetsuits verhuurd worden, deze kun je aanvragen door een mail te sturen.

Indien je specifieke vragen hebt over je gezondheid en de mogelijkheid om deel te nemen aan de Amsterdam City Swim, raadpleeg dan je behandelend arts. Ook voor de kans op zeldzame infectieziekten zoals leptospirose (ziekte van Weil), hepatitis A en andere infectieziekten dien je je behandelend arts te raadplegen voor gericht advies.

Op de eventdag zelf is er in de ochtend een Amsterdam City Swim artsenteam aanwezig die deelnemers van eventuele laatste tips en antwoorden kan voorzien.

Vrijwaringsverklaring
We vragen alle deelnemers om voorafgaand aan de Amsterdam City Swim een vrijwaringsverklaring te ondertekenen. 

 

Vrijwaringsverklaring 2020 Download